Voorwaarden

 

 

Voorwaarden m.b.t. het abonnement

1- Max 480 mutaties per jaar (inkoop, verkoop, bank)
2- Klant levert volledig en op tijd de benodigde bescheiden aan of      

    boekt deze zelf tijdig in.
3- Schoenendoos-administraties worden voor dezelfde prijs      

    verwerkt.
4- Geen kasboek of contante betalingen. Deze dienen via een

     standaardformulier (Excel) aangeleverd te worden.
5- Privé mutaties/betalingen worden ook via het standaardformulier

     aangeleverd
6- Gebruik standaardrekeningschema
7- Automatisch incasso verschuldigde maandbedragen
8- Aanbod betreft de administratie van het lopende jaar
9- Dient ook de administratie van voorgaand boekjaar (boekjaren)

     verzorgt te worden dan worden hier afwijkende prijzen voor

     gehanteerd
10-Tarieven gelden voor 1 onderneming, bij meerdere          

     ondernemingen van 1 klant worden aparte calculaties gemaakt