Administratiekantoor Kubus Damwâld-Dokkum regelt de complete afhandeling voor het terugvragen van de btw die u betaald hebt op de aanschaf van zonnepanelen 

Zonnepanelen en BTW teruggave

Een algemene subsidieregeling voor zonnepanelen is er op dit moment niet en de kans is zeer klein dat dit in de komende jaren weer zal worden aangeboden. Gelukkig is er dankzij een uitspraak van het Europese Hof de mogelijkheid om de betaalde btw op de aanschafkosten en de installatiekosten van zonnepanelen terug te vorderen. Hier komt wel wat meer bij kijken maar financieel is het vele malen interessanter. De besparing is namelijk (bijna) 21%! Bovendien is er geen maximum gesteld aan het bedrag dat u terug kunt vragen. Bijna het volledig betaalde btw bedrag krijgt u terug!


Waarom kunt u de btw terug krijgen?

Op 20 juni 2013 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak in een zaak die was aangespannen door een particulier uit Oostenrijk. Deze particulier had zonnepanelen op zijn dak laten plaatsen en leverde daarbij elektriciteit die hij niet direct zelf
gebruikte aan de elektriciteitsmaatschappij. Het opwekken van
zonne-energie zag hij als een economische activiteit. Daarom schreef hij zich in als ondernemer en vroeg de door hem betaalde btw bij aanschaf van de zonnepanelen terug. De Oostenrijkse fiscus was het niet met hem eens en weigerde de voorbelasting te betalen. Via meerdere, steeds hogere, rechters kwam deze zaak uiteindelijk terecht bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze gaf de Oostenrijkse particulier gelijk. Een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is bindend voor alle Europese lidstaten. De Nederlandse belastingdienst ziet hierdoor een eigenaar van zonnepanelen die (een gedeelte van) zijn opgewekte stroom aan een elektriciteitsmaatschappij levert als ondernemer. Hierdoor kunt u de door u betaalde btw terugvorderen.


Hoe krijgt u de btw terug?

Om de btw die u heeft betaald terug te krijgen moet u zich bij de belastingdienst inschrijven als ondernemer. Vervolgens zal er meerdere keren kwartaalaangifte gedaan moeten worden. Hierbij vraagt u de btw terug maar ook in de volgende kwartalen bent u verplicht aangifte te doen. Bovendien moet u ook aangeven hoeveel omzetbelasting er totaal berekend is voor door u geleverde energie. Het is belangrijk dat aangifte op de juiste manier en op tijd wordt ingediend. In tussentijd zal uw rekeningnummer nog moeten worden doorgegeven zodat de btw die u terugvraagt op de juiste plaats terechtkomt en moet er ontheffing van de administratieve verplichtingen worden aangevraagd. Nadat u de btw terug heeft gekregen is aangifte doen alleen nog een verplichting die nare gevolgen kan hebben wanneer dit niet (op tijd) gebeurt.

Bent u ook btw verschuldigd?

Als btw-ondernemer heeft u dus het voordeel dat u btw terug kunt vragen. Het betekend echter ook dat u btw verschuldigd bent over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Om de verschuldigde btw te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u dan btw in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen. De belastingdienst heeft hiervoor een systeem met forfaitaire bedragen in het leven geroepen om de verschuldigde belasting op uw aangifte te berekenen. De forfaits verschillen naar gelang van het totale opwekvermogen van uw zonnepanelen. In de praktijk komt dit in de meeste gevallen neer op een bedrag van 40 tot 60 euro. Op het moment dat u btw terug vraagt moet u er rekening mee houden dat dit forfaitaire bedrag op het totaal wordt ingehouden.


Btw-teruggaafservice

Btw-teruggave door Administratiekantoor Posthumus laten uitvoeren De betaalde btw op de aankoop van uw zonnepanelen terug krijgen is financieel zeer aantrekkelijk maar het brengt wel administratieve rompslomp en verplichtingen met zich mee. Wij kunnen ons voorstellen dat u dit liever uitbesteedt aan iemand die hier meer verstand van heeft. Daarom hebben wij de “BTW teruggaaf service” in het leven geroepen.
Administratiekantoor Posthumus neemt namens u contact op met de belastingdienst om ervoor te zorgen zodat u wordt ingeschreven als ondernemer, er per kwartaal aangifte wordt gedaan, de btw (min forfait) terugkrijgt en er tenslotte ontheffing wordt aangevraagd zodat de verplichtingen die er worden gesteld aan het ondernemerschap vervallen.  

Wilt u meer informatie over het terugvorderen van btw bij de aanschaf van zonnepanelen of zou u gebruik willen maken van de btw-teruggaafservice ?

Hiervoor kunt u bellen naar telefoonnummer 06-43050358. Daarnaast kunt
u per e-mail contact met ons opnemen:tamme@kubus.nl